Liên hệ

TRƯỜNG MẦM NON TRỰC THÀNH

Địa chỉ: Thị trấn Cát Thành, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định
Người phát ngôn: Bà Đoàn Thị Kim Chi – Chức vụ: Hiệu Trưởng